Protiústavnost a doložené zločiny právního prostředí ČR s lhostejností většiny odpovědných

Pokus justice zbavit vedoucího výzkumu právní způsobilosti po doložení legality konopí najdete ZDE


Rozhodnutí (správní - soudní) Ústavního soudu ČR v letech 2004 -2016 věci legality cannabisterapie, produkce produktů cannabis
k terapii a výzkumu cannabis najdete ZDE 

2)  Protesty lékařů a nositelů Nobelových cen ve věci prohibice konopí dne 18. května 2014 najdete ZDE  Celosvětová deklarace organizací sdružujících nemocné léčící se konopím adresovaná všem zemím a jejich zástupcům účastnícím se Zvláštního zasedání Valného shromáždění OSN věnovaného celosvětové problematice drog v roce 2016 (UNGASS 2016) ke schválení a začlenění do Deklarace UNGASS 2016 ze dne 7. 3. 2015 – najdete ZDE, v češtině najdete ZDE OSN k jednání UNGASS 2016 (orgán OSN pro drogy) dne 19. října 2015: Výzva vládám k zastavení kriminalizace a prohibice najdeteZDE

3)  Cataniho zpráva schválená Europarlamentem dne 7. prosince 2004 k zastavení prohibice a zavedení regulace najdete ZDE 

4)  Netrestnost pěstování a zpracování konopí k léčbě a výzkumu dle české a unijní legislativy najdete ZDE 

5)  Velmi podrobný právní rozbor a legislativa netrestnosti pěstování a zpracování konopí k léčbě a výzkumu včetně předběžných otázek Soudnímu dvoru EU najdete ZDE 

6)  Analýzu dopadů drogové legislativy (studie PAD, 2001) dokazující velmi negativní důsledky trestnosti držení drog pro občany a celou společnost najdete na vládním serveru ZDE a stručně vyvozené závěry najdete ZDE

7) Olomouc je od 10.12.1954 městem Cannabis, důkaz ZDE