Prezident, vláda a obě komory zákonodárců

ZÁKLADNÍ plat, BEZ náhrad a ostatních náhrad, paušálů a servisu. 
Měsíčně :
-------------
prezident ................................................................................................... 252 700
premier .....................................................................................................203 600
1.místopředseda vlády................................................................................174 800
místopředseda vlády....................................................................................174 800
12 ministrů po 144 600 ............................................................................1735 200
senát a parlament mají dohromady 281 členů
z toho :
předseda senátu .........................................................................................203 600
1.místopředseda..........................................................................................144 600
3 místopředsedové po 144 600 ..................................................................433 800
předseda parlamentu..................................................................................203 600
1.místopředseda........................................................................................ 144 600
4 místopředsedové po 144600............................................................. ..     578 400
18 předsedů výborů po 106 700 ...............................................................1 920 600
a zbývajících 252 poslanců a senátorů po 75 900.................................. 19 126 800
   ------ -----------------------------------------------------------------
měsíční náklady celkem..........................................................................25 297 100
za ROK ... 25 297 100 x 12...............................................................více než 300 milionů 
slovy: VÍCE NEŽ TŘI STA MILIONU 
pro necelých 300 osob (297). 


Sněmovna dne 1.3.2019, čj. PS 2019/2926-SKGIBS/76

 Sněmovna dne 1.3.2019, čj. PS 2019/2926-SKGIBS/76


Ústavní soud ČR dne 10.10.2017 č.j. SPR ÚS 49/17 NAJDETE ZDE