Nositelé Nobelovy ceny a přední vědci a lékaři žádají ukončení války proti drogám, květen 2014

Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii a přední vědci a lékaři žádají ukončení války proti drogám, květen 2014 

Celý text v angličtině - ZDE 

Stručně v angličtině - ZDE

Stručně v češtině - ZDE 

Medical Cannabis Declaration -  Cannabis je podle vědců a lékařů základním lidským právem - ZDE v angličtině a němčině 

Návrh na název a cíle evropské občanské iniciativy

Cíl evropské občanské iniciativy:
Dodržování a naplnění
Lisabonské smlouvy

Žádáme Evropský parlament schválit
1.     Zrušení prohibice Cannabis a nastavení přiměřené regulace neporušující dosud hrubě porušovaná lidská, občanská a hospodářská práva občanů EU daná Chartou základních práv EU a Úmluvou o lidských právech. Závěry Cataniovy zprávy schválené Evropským parlamentem v roce 2004 nebyly nikdy implementovány do práva členských zemí EU.
2.     Přiměřenou regulaci pěstování a zpracování Cannabis pro osobní potřebu občanů, potřeby členů evropských Cannabis Social Club a členů výzkumu Hemp & Medical Cannabis Social Club.
3.     Přiměřenou regulaci prodeje Cannabis dospělým občanům.

Iniciátoři iniciativy
(musí být nejméně 7 občanů ze 7 zemí + 7 náhradníků):

Podpůrné dokumenty EU 
Smlouva o fungování EU, články  

Art.18-19, Art 67; Art. 115,  Art 176-166, Art.168- 169; Art 179 - 181

Charta základních práv EU

Postup je následující

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-factsPodporují tyto subjekty:

Další informace najdete zde:

Pro informace o registraci iniciativy Vám doporučujeme konzultovat následující webové stránky:
 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-to-register


Jakmile organizátoři obdrží od příslušného vnitrostátního orgánu potvrzení (alespoň ze 7 států) dokazující, že shromáždili požadovaný počet prohlášení o podpoře (alespoň 1 milion celkově a minimální počet v každém z nejméně 7 členských států), mohou předložit svou iniciativu Komisi a doložit informace o podpoře a financování, které pro iniciativu získali.

Další informace o předložení iniciativy Komisi najdete v častých otázkách: